Άη Κομμένο

Της Άσβεστης Μνήμης

Ελληνάκος

daskalos

 Ο διδασκαλικός φθόνος είναι συντετριμμένος θαυμασμός

Song for Kommeno

Σοφά Λόγια

Και λευτερωθήκαμεν από τους Τούρκους και σκλαβωθήκανεν εις ανθρώπους κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης.

Μακρυγιάννης.

Εκδηλώσεις

ekdiloseis1

Καιρός

kairos

Στο Κομμένο τώρα

Αρχή

Αντιδήμαρχος ο Στέλιος Πανακούλιας

panakoulias steliosΟρίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πανακούλια Στυλιανό του Σπυρίδωνα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στην Τοπική κοινότητα Κομμένου και στην Τοπική Κοινότητα Λουτροτόπου και Τοπική Κοινότητα Συκεών.

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Υπεύθυνος ηλεκτροφωτισμού.
Υπεύθυνος μηχανολογικού εξοπλισμού.
Υπεύθυνος Αποθηκών & Διαχείρισης Υλικού.
Την ευθύνη του Τμήματος Κίνησης και Επισκευής οχημάτων.
Υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και κτηνοτροφίας.
Την υποστήριξη του έργου των Τοπικών Συμβουλίων.
Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητάς του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου (Τ.Κ. Κομμένου , Τ.Κ. Λουτροτόπου και ΤΚ Συκεών )

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

ζ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.

η) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

θ)Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Κομμένου.

ι) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Κομμένου.

 

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Μας επισκέπτονται

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 88 επισκέπτες και κανένα μέλος

 © 2016 Ηλίας