Άη Κομμένο

Της Άσβεστης Μνήμης

Απάντηση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη στη Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά Ροζίνα Βαβέτση για τις δομές προσφύγων

kaxrimanis vavetsiΘΕΜΑ: Ενηµέρωση για δοµή προσφύγων στο Ν. Άρτας και ειδικότερα στο ∆ήµο Νικολάου Σκουφά ΣΧΕΤ: Η µε αριθµ. πρωτ. 390/21-1-2020 ε̟πιστολή σας

Κυρία ∆ήµαρχε,                                                                                                                                             Για µια ακόµη φορά στην ολιγόµηνη θητεία σας ως ∆ηµάρχου απευθύνεστε στην Περιφέρεια, µε την απαίτηση µάλιστα να έχετε έγγραφη απάντησή µας, για θέµα που ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κυβέρνησης. Η Περιφέρεια- τουλάχιστον µέχρι τώρα- δεν εµπλέκεται στη διαχείριση του ̟προσφυγικού ζητήµατος και ούτε είναι εκείνη που αποφασίζει για τη δηµιουργία και χωροθέτηση δοµών φιλοξενίας ̟προσφύγων.

Είναι γεγονός πως οι αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες στο ̟πλαίσιο αναζήτησης κατάλληλων χώρων, έχουν ε̟πισκεφθεί όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας και ως εκ τούτου δεν θα µπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση οι Π.Ε. της Ηπείρου. Προκειµένου να µη συνεχίζονται οι κακοπροαίρετες αναφορές σε Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες κ.α., πρέπει να καταστεί σαφές πως από τη στιγµή που η Περιφέρεια δεν διαθέτει ιδιόκτητες εκτάσεις ή χώρους, εκείνοι που πρέπει να συνεργαστούν άµεσα µε την Πολιτεία για το σκοπό αυτό είναι είτε οι ∆ήµοι, είτε οι ιδιώτες που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. Μέχρι σήµερα υπήρξαν δύο συγκεκριµένες κινήσεις εκ µέρους µου για το ζήτηµα των Κέντρων στην Άρτα: Η µία για να µη µετατραπεί σε Κέντρο Προσφύγων το ΚΕΝ Άρτας και η δεύτερη για να παραδώσω στο αρµόδιο Υπουργείο ύστερα από αίτηµά του τοπογραφικό δηµόσιας έκτασης στο Καλόβατο Άρτης. Για εκείνο όµως που έχουµε δεσµευτεί ως Περιφέρεια, είναι η συνδροµή µας σε ο, τι αφορά τη βελτίωση των υποδοµών για οποιαδήποτε νέο Κέντρο ιδρυθεί στην Ήπειρο, όπως ήδη πράξαµε µε το Κέντρο Φιλοξενίας στον Κατσικά Ιωαννίνων και µε τη ∆οµή Φιλοξενίας στην πρώην Παιδόπολη «Αγία Ελένη» επίσης στα Ιωάννινα. Μετά την πρόσφατη σύσκεψη στο Υπ. Εσωτερικών, η Περιφέρεια δεν έχει περαιτέρω ενηµέρωση για το αν, που και πότε θα δηµιουργηθούν νέες δοµές, παρά µόνο έγινε αποδέκτης εγγράφου του Γραφείου Πρωθυπουργού (το οποίο επισυνάπτεται) που απευθύνεται προς τους ∆ήµους για ανταποδοτικά έργα που θα πρέπει να προταθούν στις περιοχές λειτουργίας ∆οµών, το οποίο ήδη έχουµε διαβιβάσει στο ∆ήµο Αρταίων. Κατόπιν όσων προαναφέραµε, το ερώτηµα και το αίτηµά σας για έγγραφη απάντηση πρέπει να το απευθύνετε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εκείνο πάντως που ως Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχουµε υπόψη µας, είναι ότι η διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος- όσο και αν µας προβληµατίζει- είναι εθνικής σηµασίας ζήτηµα και δεν χωρούν απαξιωτικές αναφορές κατά όσων µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης δεν σύρονται σε κινήσεις εντυπωσιασµού και λαϊκισµού, οι οποίες διχάζουν και δηλητηριάζουν τις τοπικές κοινωνίες.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

 

ΠΗΓΗ: http://monoplio.gr

 

Σοφά Λόγια

Και λευτερωθήκαμεν από τους Τούρκους και σκλαβωθήκανεν εις ανθρώπους κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης.

Μακρυγιάννης.

Εκδηλώσεις

ekdiloseis1

Καιρός

kairos

Στο Κομμένο τώρα

 © 2016 Ηλίας