Άη Κομμένο

Της Άσβεστης Μνήμης

Αρχή

Έως 9.000 ευρώ εφάπαξ επιδότηση για φύτευση δένδρων με το νέο ΕΣΠΑ

j0283103Δικαιούχοι είναι όλοι οι κάτοχοι αγροτικής γης

Τρεις κατηγορίες επιχορηγούμενων δαπανών

Η Πρώτη ∆άσωση της νέας προγραμματικής περιόδου καλύπτει το κόστος φύτευσης δένδρων όπως καρυδιές, κερασιές και µηλιές, καθώς και τη συντήρησή τους για µία 8ετία µε τη µορφή εφάπαξ καταβολής ενισχύσεων έως 9.000€. Επιπλέον, προβλέπεται ετήσια πριµοδότηση του αγρότη για 12 χρόνια, σε περίπτωση συγκαλλιέργειας µε αροτραίες καλλιέργειες.

   Το Μέτρο 8.1 «Στήριξη για δάσωση» περιλαμβάνει μια λίστα νέων επιλέξιµων ποικιλιών καρποφόρων δένδρων, όπως αχλαδιές, µηλιές και κερασιές, ενώ παράλληλα µειώνει τον ελάχιστο αριθµό δένδρων ανά στρέµµα που υποχρεούται να φυτεύει ο δικαιούχος, σε 25 και 90 δένδρα/στρέµµα, ανάλογα τον τρόπο φύτευσης.

 

Συντήρηση για μια 8ετία

   Για µία 8ετία αντί για 5ετία θα δίνονται πλέον οι ενισχύσεις για την συντήρηση, ενώ το πολύ για µία 12ετία αντί για 15ετία (µε εξαίρεση καρυδιές, µαστιχόδεντρα και καστανιά που ορίζεται στα 8 έτη) θα λαμβάνει ο δικαιούχος το ετήσιο πριµ, το ποσό του οποίου δεν έχει ακόμα οριστηκοποιηθεί, για την απώλεια.

Δικαιούχοι: Όλοι οι κάτοχοι αγροτικής γης

Δαπάνες

   Στο μέτρο περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες επιχορηγούμενων δαπανών:

   1. Εγκατάσταση φυτείας

   Περιλαμβάνει:

   Εδαφολογική ανάλυση, σύνταξη µελέτης δάσωσης, κατεργασία εδάφους, προµήθεια φυταρίων/πολλαπλασιαστικού υλικού, διάνοιξη λάκκων φύτευσης, εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών, λίπανση φυτών, υλικά και εργασίες περίφραξης, άρδευση φυτών.

   2. Εργασίες συντήρησης

   Περιλαμβάνει:

   Προµήθεια φυταρίων, διάνοιξη λάκκων φύτευσης µε εργάτες σε έδαφος, φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών, διαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, άρδευση φυτών, λίπανση φυτών, φρεζάρισµα εδάφους, βοτάνισµα και σκάλισµα, καλλιεργητικές φροντίδες, επαναφύτευση φυταρίων που η φύτευσή τους απέτυχε λόγω ξηροθερµικών συνθηκών ή άλλων αντίξοων κλιµατικών συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%.

   Το κόστος βασίζεται σε δεδοµένα των προηγούµενων περιόδων. Σε περίπτωση που το ποσοστό υπερβαίνει το 20%, η ζηµιά δύναται να καλυφθεί από το Μέτρο 8.4.

   3. Κόστος απώλειας εισοδήµατος

   Το κόστος για την απώλεια του εισοδήµατος θα δίνεται στους δικαιούχους παραγωγούς ετησίως για 12 χρόνια .Το πριµ ωστόσο δεν έχει ακόμα οριστοποιηθεί.

 

ΠΗΓΗ: http://tilevoasartas.blogspot.gr

Σοφά Λόγια

Και λευτερωθήκαμεν από τους Τούρκους και σκλαβωθήκανεν εις ανθρώπους κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης.

Μακρυγιάννης.

Εκδηλώσεις

ekdiloseis1

Καιρός

kairos

Στο Κομμένο τώρα

 © 2016 Ηλίας